Elitarna Szkoła Słuzb Ochrony i Biznesu "COBRA" Opole/Nysa
  Licencja pracownika ochrony II stopnia
 

Licencja pracownika ochrony II stopnia upoważnia do wykonywania bezpośredniej ochrony fizycznej:


1. Stałej lub doraźnej.

2. Polegającej na stałym nadzorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

3. Polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

4. Polegającej na opracowywaniu planów ochrony.

5. Polegającej na organizowaniu i kierowaniu zespołami pracowników ochrony fizycznej.      Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe słuchacz otrzymuje świadectwo ukonczenia szkoły i dyplom. Z tymi dokumentami zgłasza się do Komendy Wojewódzkiej Policji gdzie składa wniosek o wydanie licencji i zaświadczenie z badań lekarskich.

         Zgodnie z ustawą o ochronie fizycznej osób i mienia o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia ubiegać się może osoba, która:

1/ posiada obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz biegłą znajomość języka polskiego,

2/ ukonczyła 21 lat,

3/ ma pełna zdolność do czynności prawnych, stwierdzoną własnym oświadczeniem,

4/ nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne,

5/ posiada co najmniej wykształcenie średnie.Licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia wydaje się osobie, która:

1/ posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji, właściwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania,

2/ posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,

3/ legitymuje się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oswiatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia.

 
  Łącznie stronę odwiedził już 6332 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=